• tove
 • guyver
 • fifty-shades-new-me
 • freepdfebook
 • affectionforsale
 • unitedsoupsmusic
 • impertynencje
 • bachantka
 • blueberries
 • zielone-banany
 • skittlesh
 • grizzlygirl
 • bunieczka
 • trstnx
 • california
 • pl-aneta
 • no-longer-kore
 • chabril
 • unenlaaakso
 • wersjakieszonkowa
 • tellmewhattoswallow
 • Lolo-and-box-imagination
 • pathetic8
 • rotfl
 • braknazwy
 • Ziolooo
 • ickyv
 • wherethewildthingsare
 • damaris
 • foolishness
 • tinex
 • kjuroman
 • ancuru
 • christopher-walken
 • pralina
 • justmess
 • Perpetuummobile
 • inkarasz
 • plaasticine
 • fuckyeahszania
 • toniewszystko
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • gosiamm
 • Suzi
 • silence24
 • korkovaboard
 • ahohah
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2199 4143 390
Kapelanka, Kraków, Poland.
Charging.
Reposted fromincomperta incomperta viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
6988 d42e 390
Reposted fromcontigo contigo viagdziejestola gdziejestola
3077 9f8c 390
Reposted fromsarazation sarazation vianiskowo niskowo
Reposted fromCyamis Cyamis viapassingbird passingbird
0384 79a1 390
Reposted fromMexicaliDude MexicaliDude viapsychedelix psychedelix
4081 f822 390
Reposted fromzciach zciach viaalexnouveau alexnouveau
0017 9566 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
2668 3d41 390
mirror
Reposted fromstonerr stonerr viakompleksdziury kompleksdziury
1388 ee69 390
Reposted frombabyface babyface viadestroyed destroyed
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viafreska freska
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
3451 b0ca 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
1380 9d49 390
Reposted fromMtsen Mtsen viashampain shampain
0390 5b76 390
Reposted fromoll oll viastylte stylte

Uśmiech w oczach jest najpiękniejszym z uśmiechów.

Reposted fromvindurinn vindurinn viamisiekmalinowy misiekmalinowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl